Betingelser

Betingelser

Kvittering

Efter betaling vil du modtage en bekræftelse på det/de hold, du har tilmeldt dig eller dit barn via mail.

Det er vigtigt, at du gemmer denne bekræftelse til evt. senere brug.Betaling

Betalingen foregår online på EasyMe, via kortbetaling, Apple Pay eller MobilePay. Kvitteringer for tilmelding, ændringer mv. fremsendes på mail, og bedes gemmes.


Betalingen foregår i danske kroner, beløbene er angivet med valutakoden DKK og ydelsen er momsfri. Priserne du ser på hjemmesiden, er derfor de gældende.

Kontingentet er inkl. Koda & Gramex afgifter.

Danseskolen er 100 % privatejet, og får derfor intet offentligt tilskud. 

Kontingentet er momsfritaget, da danseundervisning er en momsfri ydelse. 


 

Nyhedsbreve

Ved godkendelse af disse betingelser, vil du modtage nyhedsbreve via e-mail fra DCT DANS om arrangementer, vigtige informationer, mm. Dog højst 12 gange pr. sæson.

 


Udmeldelse

DCT DANS modtager kun skriftlig udmeldelse, og den skal senest være os i hænde d. 29. september 2024. Det resterende kontingent vil herefter blive refunderet. Det vil sige at dansekontingentet for dansesæsonen bliver tilbageført, minus den undervisning eleven allerede har modtaget.


DCT DANS er omfattet af paragraf 18 stk. 12 - lov om visse forbrugeraftaler, hvor der er ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, holddeltagelse, o.l.)

Hvis vi modtager din udmeldelse efter d. 29. september 2024 er du økonomisk bundet for resten af dansesæsonen, og skal betale den resterende del af kontingentet, uanset om eleven møder til undervisning eller ej. Dette gælder uanset om der er valgt ratebetaling eller samlet betaling.

Vi vil hurtigst muligt sende en slutopkrævning for det resterende beløb, som skal betales samlet. En evt. aftale om afdragsordning kan lade sig gøre.
Udmeldelsespolitikken gælder ikke for danseskolens konkurrencehold og eller performance class.

Hvis du melder dig ud inden sæsonstart, bliver der tilbageført det fulde beløb, minus et gebyr på 100 kr, som dækker over udgifter til vores betalingssystem.


OBS: Ved opstart efter 9. september 2024, skal udmeldelsen være os i hænde senest 4 uger efter opstart.Forbehold

DCT DANS tager forbehold for evt. trykfejl, prisændringer, mm.
DCT DANS er ikke forpligtet til, at tilbyde erstatningstimer, såfremt undervisningen må aflyses grundet sygdom eller andre uforudsete begivenheder. 

 

Såfremt der imod forventning er tilmeldt under 8 elever på et hold - har danseskolen ikke pligt til at bevare holdet og kan derfor lukke det.

Man vil i stedet blive tilbudt et nyt hold.

Betaling for den resterende del af sæsonen vil naturligvis blive refunderet hurtigst muligt, hvis eleven ikke ønsker at fortsætte på et andet hold.

 

Foto og video

Ved indmeldelse giver du automatisk accept til vores betingelser. DCT DANS har derfor lov til at bruge foto og video af dit barn fra danseskolens daglige gang, til reklamebrug på sociale medier som f.eks., men ikke begrænset til, Facebook, Instagram, reklamer, hjemmeside, flyers, mm. Kontakt info@dctdans.dk for yderligere spørgsmål.

 

Privatlivspolitik

Alle oplyste informationer om betaling sendes krypteret. Vi behandler alle personoplysninger 100% fortroligt, og i overensstemmelse med persondataloven. Personoplysninger (elevens navn, telefon nr. på forældre og e-mail) om elever/forældre hos DCT DANS behandles udelukkende til internt brug på danseskolen og videregives ikke til en eventuel tredjemand.

Personoplysninger opbevares i henhold til bogføringsloven i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører – herefter slettes de.

 

Force Majeure

Vi er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure), og der vil derfor stadig blive opkrævet det sædvanlige kontingent.

  1. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:
  2. strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt
  3. civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig
  4. brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe
  5. umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler
  6. umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk
  7. en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.


Fortrydelsesret

​Du kan efter forbrugeraftaleloven uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har købt dit medlemskab hos DCT DANS.


Fortrydelsesretten bortfalder, hvis du tager dit medlemskab i brug inden fortrydelsesfristen er udløbet.


Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan fortryde den indgåede aftale ved at fremsende en mail til info@dctdans.dk og oplyse, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse, inden fristen er udløbet.


Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, refunderer vi din betaling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale.Ulykker

DCT DANS skal og kan ikke holdes til ansvar hvis den enkelte elev kommer til skade.

Vi har altid isposer liggende, og vil gøre vores bedste for at behandle en evt. skade hurtigt og med omhu.